SERVIS A SLUŽBY

Předplacené služby

CITROËN EssentialDrive, IdealDrive a FreeDrive a služba Assistance je komplexní nabídka předplacených služeb, koncipovaná tak, abychom mohli vyhovět Vašim potřebám.

Smlouva EssentialDrive

HLEDÁTE JISTOTU PRO VAŠE CESTY?
Využijte prodloužené záruky až na 5 let pro váš vůz Citroën a rozšířených asistenčních služeb.

Smlouva zahrnuje:

 • výměnu nebo opravu dílů uznaných jako vadné včetně práce
 • rozšířené asistenční služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu, pomoc v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, nedostatku paliva nebo natankování špatného paliva
 • zapůjčení náhradního vozidla, pokud závada na vašem voze nemůže být opravena během jednoho dne
 • repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem
 • zhodnocení vašeho vozu v případě prodeje = možnost převodu smlouvy na nového majitele

Smlouva IdealDrive

CHCETE MÍT I ZÁRUKU PÉČE O VAŠE VOZIDLO?
K prodloužené záruce vám poskytneme všechny pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem včetně práce.

Smlouva zahrnuje:

 • výměnu nebo opravu dílů uznaných jako vadné včetně práce
 • všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení výrobce
 • rozšířené asistenční služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu, pomoc v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, nedostatku paliva nebo natankování špatného paliva
 • zapůjčení náhradního vozdila, pokud závada na vašem voze nemůže být opravena během jednoho dne
 • repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem
 • zhodnocení vašeho vozu v případě prodeje = možnost převodu smlouvy na nového majitele

Smlouva FreeDrive

KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠE VOZIDLO
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

Smlouva zahrnuje:

 • výměnu nebo opravu dílů uznaných jako vadné včetně práce + výměnu všech opotřebených dílů včetně práce
 • všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení výrobce
 • rozšířené asistenční služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu, pomoc v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, nedostatku paliva nebo natankování špatného paliva
 • zapůjčení náhradního vozidla, pokud závada na vašem voze nemůže být opravena během jednoho dne
 • repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem
 • zhodnocení Vašeho vozu v případě prodeje = možnost převodu smlouvy na nového majitele

NEVÁHEJTE: OBRAŤTE SE CO NEJDŘÍVE NA VAŠEHO ZÁSTUPCE CITROËN, AŽ VÁŠ AUTOMOBIL OSLAVÍ SVÉ DRUHÉ NAROZENINY (POČÍTÁNO OD DATA PŘEDÁNÍ), BUDE UŽ POZDĚ!

CITROËN EssentialDrive o 2 nebo 3 roky

Smlouva je určena výhradně majitelům vozu Citroën mladšího než 2 roky, počítáno od data předání.

 • PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA O 2 ROKY: Podle výběru 50 000 nebo 100 000 km.*
 • PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA O 3 ROKY: Podle výběru 60 000, 90 000 nebo 120 000 km.

DŮLEŽITÉ:

Pokud budete prodávat své vozidlo před uplynutím smlouvy, předáte smlouvu na prodlouženou záruku novému majiteli (pokud jde o smlouvu placenou jednorázově). Bude to pro něj doklad spolehlivosti a jistoty... a v každém případě pro Váš argument pro lepší cenu!

MÁTE MOŽNOST:

 • Uhradit Vaši smlouvu o prodloužení záruky jednorázově.
 • Zvolit si financování na splátky podle aktuální nabídky.

VAŠE SMLOUVA SKONČÍ DOSAŽENÍM PRVNÍ ZE DVOU PODMÍNEK: K DATU 3., 4. NEBO 5. VÝROČÍ PŘEVZETÍ VAŠEHO VOZU, NEBO OKAMŽIKEM DOSAŽENÍ SJEDNAN0HO PROBĚHU KILOMETRŮ.

*Podle aktuální nabídky a podmínek v zemi prodeje.

> EXTRA SERVIS

 • Účinná správa Vašeho automobilového rozpočtu.
 • O všechno je postaráno.
 • Přesně podle Vašich potřeb.

SPOČÍTEJTE SI VŠECHNY VÝLOHY SPOJENÉ S ÚDRŽBOU VAŠEHO CITROËNU

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY CITROËN ZAJISTÍ:

 • Všechny periodické servisní úkony předepsané v Servisní a záruční knize Citroën, včetně nutně vynaložené práce.
 • Výměnu nebo opravu opotřebených dílů Vašeho vozidla, včetně práce, mimo pneumatik.
 • Výměnu nebo opravu dílů Vašeho vozidla, u kterých bude zjištěna závada: mechanických, elektrických, hydraulických a elektronických, včetně nutně vynaložené práce.
 • Provedení předběžné technické kontroly a zjištění první technické kontroly ve schváleném středisku podle platných předpisů.

VYBERTE SI:

VOLBA DOBY TRVÁNÍ A POČTU UJETÝCH KILOMETRŮ*

 • Můžete si zvolit dobu trvání Vaší Servisní smlouvy od 12 do 60 měsíců odstupňovaně po 6 měsících.
 • Můžete si rovněž zvolit limit počtu ujetých kilometrů od 20 000 do 200 000 km odstupňovaně po 10 000 km.

KDY A JAK SMLOUVU SEPSAT:

 • V průběhu základní záruční doby, nejpozději však před první pravidelnou servisní prohlídkou.

MŮŽETE:

 • Zaplatit jednorázově, v tom případě je smlouva převoditelná na nového majitele vozu.
 • Sjednat splácení - financování spolu s vozidlem.
 • Smlouva skončí dosažením prvního ze 2 limitů: doby trvání nebo sjednaného počtu ujetých kilometrů.

*Počítá se od dodávky nového vozidla a kilometru 0.
** Podle nabídky v zemi prodeje.

CITROËN ASSISTANCE JE VÁM BEZPLATNĚ K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU,
NA ČÍSLE: 800 10 12 10

ASISTENČNÍ SLUŽBA * 24 HODIN DENNĚ * 7 DNÍ V TÝDNU

 • V případě nepojízdnosti Vašeho vozidla způsobené poruchou, na kterou se vztahuje Vaše smlouva: vyslání zásahového vozidla v nejkratší možné době pro opravu Vašeho vozidla na místě nebo jeho odtažení do nejbližšího servisu Citroën.

POKUD JSTE VZDÁLENI MÉNĚ NEŽ 100 KM OD VAŠEHO DOMOVA:

 • Poskytnutí náhradního vozidla, pokud vozidlo nelze opravit během dne a pokud oprava vyžaduje více než 3 hodiny práce.

POKUD JSTE VZDÁLENI VÍCE NEŽ 100 KM OD VAŠEHO DOMOVA:

 • Buď poskytnutí náhradního vozidla za stejných podmínek jako výše uvedené.
 • Nebo ubytování na místě spolu s dalšími cestujícími, pokud si budete přát nebo budete muset čekat na opravu vašeho vozidla.
 • Anebo úhrada nákladů spojených s pokračováním cesty nebo návratem domů včetně jízdenky/letenky pro vyzvednutí Vašeho vozidla po opravě.