SERVIS A SLUŽBY

SERVIS

tel.: +420 585 230 076, +420 585 204 230  •  mobil: +420 736 606 993  •  e-mail: servis@carciton.cz

 

ServisServis

Devět správných kroků k Vaší plné spokojenosti

1. Naše zákazníky přijímáme ve sjednaném čase

S každým zákazníkem je sjednán den a přesný čas pro přistavení jeho vozidla k opravci.
Požadujte při telefonickém objednání stanovení přesného času schůzky.
Tím, že budete mít k dispozici číslo karosérie vozidla, respektive znát registrační značku usnadníte průběh telefonického objednání.

2. Ochranné prostředky

V rámci příjmu vozidla opatří přijímací technik ochrannými prostředky sedadlo řidiče, volant, řadicí páku a podlahový prostor v místě řidiče.
Vrácení vozidla zahrnuje, mimo jiné, odstranění veškerých umístěných ochranných prvků za přítomnosti zákazníka.

3. Kompletní kontrola vozidla

Přijímací technik za přítomnosti zákazníka provede kompletní kontrolu vozidla včetně kontroly na zvedacím zařízení. Jedině tak lze přesně zjistit stav vozidla a tím stanovit rozsah nutných prací.
Věnujte maximální pozornost kontrole vozidla přijímacím technikem. Vaší časovou investicí do kontroly v délce 15 minut vyloučíte následné zjištění víceprací. Předejdete tak navýšení ceny opravy.

4. Zakázkový list

Součástí příjmu je sepsání smlouvy o dílo - Zakázkový list CITROËN. Ve smlouvě jsou uvedeny jednak požadavky zákazníka a dále pak sjednané práce, které vyplynuly z fyzické kontroly vozidla.
Přesnost finančního odhadu za požadované a sjednané práce jsou přímo závislé na provedené kontrole vozidla.
Zákazník vždy dostane originál Zakázkového listu CITROËN.

5. Stanovení termínu dokončení opravy

Čas je dalším důležitým faktorem, který má výrobce vozidel CITROËN jako jedno z hlavních sledovaných kritérií vůči zákazníkům. Na každé smlouvě o dílo je přesně stanoven termín předání vozidla po provedené opravě.
Jestliže se v průběhu opravy objeví příčina k prodloužení, respektive změně sjednaného termínu, zákazník je o tom informován. V takovém případě je se zákazníkem sjednán náhradní čas pro vyzvednutí vozidla.

6. Nejvyšší kvalita provedených prací

Pracovníci Autorizovaných opravců CITROËN jsou pravidelně školeni nejen na nové modely značky, ale zároveň také na veškeré technické novinky na vozidlech. Odborná kvalifikace pracovníků je výrobcem ověřována prostřednictvím odborných testů.
Každý Autorizovaný opravce CITROËN je vybaven speciálním nářadím, diagnostickým přístrojem, elektronickou dokumentací atd.

Všichni opravci CITROËN jsou certifikovaní normou ISO 9001. Součástí certifikace je i pravidelná kontrola dílenských přístrojů a zařízení včetně jejich cejchování. Tím je vyloučena možnost chybného zásahu z důvodu špatně fungujícího nářadí.

7. Vysvětlení provedených prací

Než si zákazník převezme vozidlo zpět od opravce, přijímací technik mu vysvětlí všechny provedené servisní úkony.
Zákazníkovi je na požádání sdělen původ použitých dílů a příslušenství. Pro opravy jsou výhradně využívány originální díly nebo díly srovnatelné kvality.
Doba opravy je fakturovaná podle časových norem CITROËN.¨

8. Poradenství

Bezplatné doporučení ohledně následné pravidelné údržby a nutných oprav je samozřejmou součástí administrativního předání vozidla zákazníkovi.
Zákazník obdrží certifikát kontroly kvality provedené opravy s uvedeným doporučením.

9. Kontaktování zákazníků

Nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončené opravě je každý zákazník kontaktován buď telefonicky nebo prostřednictvím zprávy SMS. Cílem je zjistit spokojenost s úrovní poskytnutých služeb.

ServisServis