SERVIS A SLUŽBY

Zabezpečovací zařízení

DEFEND LOCKDEFEND LOCK

BEZPEČNÉ ZABEZPEČENÍ - schválené autopříslušenství

ZÁMKY ŘADICÍ PÁKY - mechanické zabezpečovací zařízení automobilů

Integrovaný zámek řadicí páky DC 2911 A PIN-LOCK
Je ideálním řešením uzamykání řazení. Umožňuje velmi jednoduchou obsluhu. Uzamyká se bez použití klíče pouhým zatlačením vložky zámku za současného pootočení z důvodu jištění proti náhodnému uzamčení.
DC 2911 A - PIN LOCK je typ zámku blokující řadicí páku kalenou sponou integrovanou v těle zámkového mechanismu. Zařízení se uzamyká posuvně otočným pohybem těla zámku.

DEFEND LOCK DEFEND LOCK DEFEND LOCK


Kombinovaný zámek
řadicí páky DC 2929 A PUSH-LOCK
Je zámkem určeným pro specifickou klientelu. Ocení ho především půjčovny vozů, firmy s referentskými vozy. Umožňuje záměnu samostatné zámkové vložky a příslušného klíče mezi více vozy s tímto typem zámku.
DC 2929 A - PUSH LOCK je typ zámku blokující řadicí páku kalenou sponou integrovanou v těle zámkového mechanismu. Zařízení se uzamyká posuvně otočným pohybem těla zámku.

DEFEND LOCK DEFEND LOCK


Rotační zámek
řadicí páky DC 2922 A ROTARY-LOCK
Je zámkem pro specifickou skupinu vozů. Ovládá se otočným pohybem vložky zámku nebo otočením kklíče v pevné vložce zámku. DC 2922 A - ROTARY LOCK vychází konstrukčně ze zámkové vložky pro integrovaný zámek DC 2911 A - PIN LOCK. Novinkou je však způsob ovládání a mechanismus přenosu rotačního pohybu od tělesa zámku na posuvný pohyb zamykácí spony v místě blokace řadicí páky.Mírným zatlačením zámkové vložky dojce k uvolnění aretace polohy odemčeno a pootočením se zamykací člen přestaví do polohy zamčeno. Dalším vylepšením, které přináší zámek DC 2922 A - ROTARY LOC je jeho jen mírné vysunutí do interiéru vozidla.

DEFEND LOCK DEFEND LOCK