KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Naši členové

František Šíbal

Sbírka vznikla v roce 1979, postupně se rozrůstala až do dnešních rozměrů - cca 23m2.
Sbírka je zaměřena na rod Lobivia (cca 10 m2) a nyní se buduje kolekce rodu Mediolobivia. Okrajově jsou zastoupeny i jiné rody např. : Aylostera, Echinopsis, Pyrrhocactus, Turbinicarpus a některé další.
Naprostá většina Lobivií je s nalezištními čísly sběratelů, totéž se týká rodu Mediolobivia a vlastně celé sbírky.
Až na malé vyjímky se sbírka pěstuje od výsevů. Lobivie jsou pěstovány ve volné kultuře. Případní zájemci o prohlídku sbírky se musí nahlásit předem na adrese František Šíbal, Nasobůrky 106, 783 21, Chudobín, Czech Republic. Tel.: +420 776 642 520.


Notocactus submammulosus STO 270

L. cinnabarina var. draxleriana R279

Lobivia horrida

Lob. tiegeliana var. peclardiana

L. pentlandii v. albiflova

L. fevox var. longispira LF46

L. purpureominiatea R 526 a

část sbírky Lobivií na venkovním stanovišti

Aylosteva espinosae KK 1518

kvetoucí Aylosteva helisa a příbuzné z okruhu heliosa

s bílými květy Mediolobivia haagei v. pallida R 645

kvetoucí Mediolobivie

kvetoucí Mediolobivie

pohled do skleníku