KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Činnost klubu 

Výstava kaktusů ve Vlastivědném muzeu Olomouc - 10. až 12. června 2005

Ve dnech 10.-12.6. 2005 se uskutečnila výstava kaktusů a sukulentů klubu kaktusářů v Olomouci v prostorách Vlastivědného muzea k příležitosti 50. výročí založení KK Olomouc.
Návštěvníci mohli shlédnou kaktusy od deseti členů klubu a taktéž si mohli vybrat z velkého množství prodejních rostlin. I vzhledem k nepřízni počasí byla výstava navštívena množstvím návštěvníků.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům a vystavovatelům, kteří se o tuto velmi pěknou výstavu zasloužily. Zvláštní poděkování bych chtěl vyjádřit Vlastivědnému muzeu Olomouc a Vlastivědné společnosti muzejní za podporu celé akce. Doufám, že se nám i příští rok podaří výstavu uskutečnit a všechny bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji pozvat.

Ing. Michal Rec
předseda