Logo OPZ

Společnost CAR CITON s.r.o. realizuje projekt Vzdělávejte se s firmou CAR CITON s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011965.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 15 osob

Realizace projektu: 1. 3. 2020–28. 2. 2022