KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD I. - GYMNOCALYCIUM

Gymnocalycium uebelmannianum Rausch

Succulenta 61 – 62, 1972

Popis, překlad z holandské Succulenty:
Tělo jednotlivé, po poškození skupinové, ploše kulovité, 10 mm vysoké, 70 mm v průměru, epidermis šedozelená, hluboce do půdy vtažené, s řepovitým kořenem. Žeber 8 – 12, přímých, rozdělených příčnými rýhami v 5 – 8 mm dlouhé hrbolce.
Okrajových trnů 5 – 7, většinou 1 dolů, 5 – 15 mm dlouhé, měkké a poněkud zahnuté, křídově bílé, střední trn chybí.
Květ 35 mm dlouhý a v průměru, perikarpel kuželovitý, receptakulum nálevkovité, leskle zelené, se srdcovitými nahnědlými šupinami a s růžovými špičkami. Vnější okvětní lístky směrem vzhůru kopisťovitě rozšířené, se světlým okrajem. Vnitřní okvětní lístky nikoliv kopisťovité, poněkud užší, s jemnou špicí, bílé, směrem dovnitř žluté. Jícen světle nebo tmavěji karmínově růžový. Tyčinky bílé, s růžovou základnou, nejspodnější trochu ztloustlé a volně kolem blizny uspořádané, horní vyrůstají po celé vnitřní stěně receptakula, široké, žluté. Čnělka silná a cylindrická, žlutá, dole zelenkavá; 10 bliznových laloků, 4 mm dlouhých, žlutavých.
Plod široce kulovitý, 16 mm v průměru, zelený, s okrajovými šupinkami. Semena hrnkovitá, 1 mm v průměru, matně černá, s bazálním pupkem.
Domovina, La Rioja, Sierra de Velasco, 2.200 – 2.800 m n.m.
Gymn. uebelmannianum našel Walter Rausch na svých vysokohorských cestách za lobiviemi, sběratelské číslo je WR 141, stanoviště je od jiných druhů gymnokalycií oddělené. Má se lišit od Gymn. andreae a Gymn. baldianum, se kterými je příbuzné, křídově bílými trny a málo vyvinutou nektarovou komorou. Na tomto stanovišti neroste žádné jiné gymnokalycium a otrnění je variabilní v délce. Tomu odpovídá i několik forem pěstovaných v kultuře.

Gymn. uebelmannianum
Gymn. uebelmannianum

Gymn. uebelmannianum, foto Rudolf Frélich
Gymn. uebelmannianum, foto Rudolf Frélich

Gymn. uebelmannianum Rausch – summary:
The description = the translation from the Dutch Succulenta.
Walter Rausch had found Gymn. uebelmannianum on his high-mountainous trips for lobivias observing, the collector number is WR 141, the finding place is separated from the other sorts of gymnocalycium. It ought to differentiate from Gymn. andreae and Gymn. baldianum, with which it is related, with chalk white spines and few developed nectarium. Any other gymnocalycium does not grow on this finding place and the spination is variable in length. It is agreeing with it several forms growing in the culture.