KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Naši členové

UKÁZKY ZE SBÍREK A ČINNOSTI NAŠICH ČLENŮ

» Ing. Michal Rec
» Václav Janský
» Ing. Ivo Rotter
» Petr Sojka
» Ivan Milt
» Ing. Vladimír Svoboda
» Marek Grepl
» Jan Novák
» Rostislav Kryštofek
» František Šíbal
» Ing. Josef Tichý
» PhDr. Adolf Tomandl, Ing. Jana Tomandlová
» Miroslav Tomeček
» Stanislav Typovský
» František Šíma
» Explantátové kultury

NEKROLOG

Josef Nádvorník *1930 +2006
Josef Nádvorník  *1930  +2006
Václav Janský *1953 +2007
Václav Janský  *1953  +2007

Olomoucký kaktusářský klub během jednoho roku opustily dvě výrazné osobnosti, které řadu let pomáhaly organizaci táhnout a podílet se takřka na všech jejich akcích. Dovolte, abychom si je i se čtenáři připomenuli.

Josef Nádvorník byl členem olomouckého kroužku od roku 1967. Zaměstnán byl jako ekonom v JZD Štěpánov až do odchodu do důchodu a volný čas věnoval právě kaktusům, v létě pracoval ve dvou velkých sklenících, v zimě se pak věnoval sbírání literatury – i časopis Kaktusy odebíral ve třech výtiscích. Zvláště oblíbenou sbírkou se ta jeho stala při pořádání členských schůzí a zájezdů, při takových příležitostech bylo možné něco získat u pana Nádvorníka velmi lacino z tisícových počtů semenáčků. Ke konci života již pro zdravotní potíže kaktusy nepěstoval.

Václav Janský byl členem olomouckého kroužku kaktusářů od roku 1981 a hned od počátku se zapojil do společenské činnosti, dlouho vykonával funkci jednatele. Hodně osobního volna věnoval kaktusům a hlavně způsobům jejich pěstění, jeho metody lze mnohdy označit za průkopnické. Zvláště pak se mu dařilo vysévání na agar-agar, roubování na peireskie a nakonec i pěstování ze semen ve sterilním prostředí a následné roubování velmi vzácných taxonů.

Věnujme oběma kaktusářům alespoň tichou vzpomínku.

Ivan Milt