KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD III. - MICROSEMINEUM

Gymnocalycium rhodantherum Bödecker

Kakteenkunde I., 13 -14, 1934

Tělo jednoduché, silně ploše kulovité; popisovaný typický jedinec 4 x 9 cm velký, matně tmavě listově zelený, dole trochu šedivějící. Temeno prohlouhené, bez vlny a od dohromady zahnutých trnů převýšené, ale neuzavřené. Žebra 10, oddělená ostrými a dole více ploššími zářezy. Žebra průměrně přibližně 8 mm vysoká a 15 – 18 mm široká u základny, s ostrými hřbety, hrbolatá a příčnými zářezy zozdělená do bradavek, které jsou pod areolami bradovitě protaženy. Areoly uprostřed hrbolců, nejstarší asi 2 cm od sebe vzdálené, kulaté až oválné a 3 – 4 mm široké, v mládí s bílou vlnou, později holé.
Trny vesměs tuhé, více šídlovité, ale vespod neztloustlé, matné a víceméně tmavočerveně rohovinové, silně dopředu a vzhůru směřující. Okrajové trny 7, vzácněji 9, z nichž 3 – 4 směřují do stran a jeden dolů, 2 – 3 cm dlouhé, často poněkud zahnuté a ojediněle na špici skoro háčkovitě zahnuté. Střední trn 1, zřídka 2, až 3,5 cm dlouhý, stejně silnýjako okrajové, avšak více ohnutý a směřující přímo a vzhůru.
Jednotlivé květy blízko temene, krátce nálevkovité a plně rozevřené asi 3 cm vysoké a 4 cm v průměru. Z toho okvětní trubka se semeníkem 15 mm dlouhá a 4 mm silná, olivově zelená, s tmavě růžovými šupinami, které jsou postavené ve spirále s rozestupem 7 mm, růžově bíle lemované, 2 x 2 mm velké a krátce zašpičatělé. Vnější okvětní lístky lineární, 2 cm dlouhé a 2 mm široké, hnědě olivové, směrem ke špici tvaru a barvy jako šupiny. Vnitřní okvětní lístky poněkud delší, ale více kopinaté, dole úzké, mírně zašpičatělé a pěkně bledě růžové, na základně v jícnu tmavě růžové. Tyčinky četné, ohnuté, dole pěkně tmavě karmínově růžové a nahoře světlejší až bílé nebo nažloutlé. Prašníky ohnivě tmavočervené až fialově červené. Čnělka krátká, nažloutlá, se 7 odstávajícími, stejně zbarvenými, ale poněkud světlejšími bliznovými laloky, které převyšují k blizně nakloněné prašníky. Plod a semena neznám.
Domovina: Argentina, Salta.
Rostliny pravděpodobně jako první sbíral v Argentině Franz Harperath, který je pak poslal do Evropy a ve sbírce je měl Franz Schuster v Kolíně nad Rýnem. Tam je uviděl Bödecker a podle těchto rostlin zhotovil popis. Jelikož rostliny byly roku 1931 odeslány z města Salta, označil tak i výskyt druhu a popsal je po poradě s Backebergem, takže jim asi již bylo známo Gymn. mazanense. Gymn. mazanense má mít květy barvy světlé čajové růže, tedy nažloutlé, se žlutavě bílými prašníky, po otřepání často načervenalé, Gymn. rhodantherum má mít růžové květy s tmavě růžovým jícnem s prašníky ohnivě červenými až tmavočervenými, naleziště Gymn. mazanense u Mazan, Gymn. rhodantherum v Saltě.
Backeberg v Kaktus ABC uvedl novou kombinaci, a to Gymn. mazanense var. rhodantherum (Böd.) Backbg., v Die Cactaceae tento taxon považoval dokonce za synonym jeho Gymn. mazanense var. breviflorum Backbg. Roku 2004 v rakouském Gymnocalycium publikoval Till práci o Gymn. rhodantherum. V provincii Salta se pochopitelně žádná taková rostlina nenašla. Till stanovil domovinu taxonu do provincie La Rioja, do oblasti v okolí Chilecito a naopak Gymn. mazanense var. breviflorum určil jako synonym tohoto druhu.
Jako první se znovu jméno Gymn. rhodantherum objevilo po mnoha letech v polních číslech Piltze, a to Gymn. mazanense var. P 75, snad Gymn. rhodantherum, avšak s většinou hnědozelenou epidermis a trny růžovými až šedými. Dnes již je v nabídkách semen Gymn. rhodantherum dostatečně nabízeno, sběry jsou většinou rakouského původu a tím také odpovídají jejich dnešnímu pojetí tohoto taxonu.
Další takto označené nálezy: MT 07-247 Pituil, MT 07-249 Chaňarmuyo, MT 07-250 Santa Cruz.

Gymn. rhodantherum
Gymn. rhodantherum

Gymn. rhodantherum Pituil, foto Ch
Gymn. rhodantherum Pituil, foto Ch

Gymn. rhodantherum var. cinerascens (Backbg.) H.Till
Gymnocalycium, Rakousko, 17 (3), 2004
Basionym: Gymn. weissianum var. cinerascens Backbg.
Till sice neuvádí Backebergův taxon jako basionym a popisuje taxon jako „novou“ varietu. Ovšem autorem názvu je Backeberg a jakkoliv je jeho popis platný, mělo by být jeho jméno alespoň v závorce uvedeno. Má se lišit od Gymn. rhodantherum širším, plošším, převážně tmavě zeleným tělem, převážně silnějším, zřetelně hřebenovitě uspořádaným otrněním, které je k tělu převážně přiléhající. Květy, plod a semena totožné.
Domovina: Argentina, La Rioja, na západním úbočí Cintilla de la Reina de los Incas u Carrizal, 1.800 m n.m.

Gymn. rhodantherum ssp. recii J.J.Halda & I.Milt
Acta Mus. Richn. 14 (4) 2007
Kůlový kořen neztlustlý; stonek jednoduchý, sivozelený až sivý, kulovitý s vrcholem zploštělým, 100 – 150 mm v průměru, žeber 12 – 14, hrboly 15 – 20 mm dlouhé, 10 – 15 mm široké a 5 – 10 mm vysoké; areoly na vrcholu hrbolů, 5 – 8 mm dlouhé, 4 – 6 mm široké, 15 – 20 mm vzdálené, s bílými vlnatými chlupy; trny šídlovité, 7 radiálních 20 – 30 mm dlouhých, bělavých nebo šedorůžových; jeden střední trn. Květ ca 55 mm dlouhý, růžovo-bílý se světlepurpurovým středem; vnitřní lístky okvětí ca 18 co do počtu, 5 – 8 mm široké, 20 – 25 mm dlouhé, se středovým pruhem světle zelenohnědým a mukronatním vrcholem; vnější okvětní lístky šupinovité, světle růžové nebo světle zelené, 3 – 5 mm dlouhé, 4 – 6 mm široké; květní trubka zelenofialová; prašníky žluté; čnělka ca 15 mm dlouhá, bílá; blizna krátká, 6-laločná, bílá; plod vřetenovitý, do 15 mm délky, modrosivý. Semena ca 0,7 mm dlouhá, vejčitá, mělce bradavičnatá, lesklá.
Tento taxon se liší od ssp. rhodantherum droboučkými semeny s lesklým povrchem, kratším květem s fialově zelenou trubkou a modrozeleným plodem. Semena Gymn. rhodantherum ssp. rhodantherum jsou větší, matně černá, se zdrsnělými bradavkami a drobpučkými bradavkami kolem hila. Semena Gymn. weissianum (non sensu Till) jsou černá, bradavky na povrchu jsou podstatně menší. K popisu je možné dodat, že prašníky jsou žluté s pylem.
Výskyt: Argentina, provincie Salta; suché pastviny poblíž Aimogasta v nadmořské výšce ca 1500 m.
Taxon pojmenován na počest olomouckého předsedy ing. Michala Rece.
Sbíral Fechser a poslal rostliny importérské firmě Karlheinz Uhlig, která je posléze prodávala pod označením Gymn. sp. U 140. Jde tedy o staré sběratelské číslo, které zmiňuje již dr. Schütz roku 1968 v ostravském Jubilejním sborníku.
Hans Till a Helmut Amerhauser v rakouském Gymnocalycium 2008:815-838 označují tento taxon za synonym Gymn. weissianum. Nutno připomenout, že za synonym Gymn. weissianum sensu Till (= ve smyslu, v pojetí) tedy Gymn. mazanense var. polycephalum P 223. Stačí však porovnat obrázky obou taxonů a zjistíme, že jde pouze o účelovou synonymii. Pokud nikdo na žádné rozdíly nepřijde, pak již nepotřebuje nic vysvětlovat, ale naopak potřebuje návštěvu u očního lékaře. To jsme ovšem ještě dopadli dobře, na rozdíl od nás chudák pan G. Charles z Velké Británie, tomu v Rakousku neuznali vůbec nic.

Gymn. rhodantherum ssp. recii
Gymn. rhodantherum ssp. recii

Gymn. rhodantherum ssp. recii U 140
Gymn. rhodantherum ssp. recii U 140

Gymn. weissianum sensu Till alias mazanense polycephalum P 22
Gymn. weissianum sensu Till alias mazanense polycephalum P 22

Gymn. rhodantherum – summary:
Homeland: Argentina, Salta. The plants had been probably collected at first in Argentina by Franz Harperath who has sent them to Europe then and Franz Schüster in Cologne had them in his collection. Bödecker had seen them there and hehasmade the description after them. As the plants were sent in 1931 from the town Salta, he has marked even the finding place like this and he has described them after the consultation with Backeberg, so they have probably known Gymn. mazanense at that time. Gymn. mazanense ought to have the flowers of light tea rose colour, then yellowish, with yellowish white anthers, after shaking often reddish, Gymn. rhodantherum ought to have pink flowers with dark pink throat with anthers fire red to deep red, the finding place of Gymn. mazanense at Mazan, Gymn. rhodantherum in Salta.
Backeberg has mentioned in Kaktus ABC new combination, Gymn. mazanense var. rhodantherum (Böd.) Backbg., in Die Cactaceae he has held this taxon for the synonym of his Gymn. mazanense var. breviflorum Backbg. Till published in the Austrian Gymnocalycium the article about Gymn. rhodantherum. No plant like this has been comprehensible found in the province of Salta. Till has determined the homeland of the taxon into the province of La Rioja, into the area round Chilecito and in the contrary he has stated Gymn. mazanense var. breviflorum like the synonym of this sort.
The name Gymn. rhodantherum has occured at first after many years in the field numbers of Piltz – „Gymn. mazanense var. P 75, maybe Gymn. rhodantherum but with mostly browngreen epidermis and pink to gray spines“. The seeds of Gymn. rhodantherum is offered abudantly at the time being, mostly with the Austrian origin.
Gymn. rhodantherum var. cinerascens (Backbg.) Till
Gymnocalycium, Austria 17 (3), 2004
Basionym: Gymn. weissianum var. cinerascens Backbg.
It is true Till has not mentioned Backeberg´s taxon like the basionym and he has described it like „new“ variety. However, the author of the name is Backeberg and if his description is valid or not, his name ought to be mentioned in a parenthesis at least. It ought to differ from Gymn. rhodantherum with broader, flatter, mostly deep green body, strikingly comb-like arranged spination which is mostly pressed to the body. Flower, fruit and seeds the same.
Homeland: Argentina, La Rioja, on the western hill-side of Cintilla de la Reina de los Incas near Carrizal, 1.800 m.
Gymn. rhodantherum ssp. recii J.J.Halda et I.Milt
Similar to ssp. rhodantherum but with tiny shining seeds, much shorter flowers with violet-green tube and bluish-green fruit. Seeds of Gymn. rhodantherum ssp. rhodantherum are bigger, dull black, with roughish tubercles and tiny tubercles around hilum. Seeds of Gymn. weissianum (non sensu Till) are black with much smaller tubercles. It is possible to add to the description that anthers are yellow with pollen.
Stem single; taproot not carrot-like; stem glaucous-green, globose, apex applanate, 100 – 150 mm across, ribs 12 – 14, tubercles 15 – 20 mm long, 10 – 15 mm across, 5 – 10 mm tall; areole at the top of tubercles, 5 – 8 mm long, 4 – 6 mm across, 15 – 20 mm distant, with white lanate hairs; spines acicular, 7 radial, 20 – 30 mm long, whitish or grayish pink; one central spine. Flower ca 55 mm long, pinkish white with purple center; internal floral leaflets ca 18, 5 – 8 mm across and 20 – 25 mm long with median stripe pale greenish-brown, mucronate; external leaflets scale-like, pale pink or pale green, 3 – 5 mm long, 4 – 6 mm wide; tube greenish-violet; anthers yellow; style ca 15 mm long, white; stigma short, 6-lobed, white; fruit fusiform, up 15 mm long, glaucous. Seeds ca 0,7 mm long, ovate, black, slightly tuberculate, shiny.
Distribution: Argentina, prov. Salta; dry pastures near Aimogasta at altitude 1500 m above sea level.
Named after the president of the Olomouc club ing. Michal Rec.
It had been collected by Fechser and the importing firm of Karlheinz Uhlig has offered them like Gymn. sp. U 140 Angolaya. So it is old collector name mentioned even by dr. Schütz in 1968 in the Anniversary volume of the Ostrava club.
Hans Till and Helmut Amerhauser in the Austrian Gymnocalycium 2008:815-838 marked this taxon for a synonym of Gymn. weissianum. It is necessary to remind that the synonym of Gymn. weissianum sensu Till so Gymn. mazanense var. polycephalum P 223. However, it is enough to compare the pictures of both taxa and we find that it is only purpose-made synonymy. If somebody can not see any differences, then he does not need anything to explain but on the other hand he needs a visit of an optic doctor. By the way, we are good in the difference of us Mr. G. Charles from U.K. whose combinations have not been recognized at all in Austria