KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

Graham Charles: Gymnocalycium in habitat and culture

Ivan Milt, recenze

Anglicky, 288 stran, cena v ČR asi 1500 vč. poštovného

Autor se v úvodu věnuje historii rodu a jeho rozdělení uvádí podle podrodů dle systému A. V. Friče a B. Schütze: Macrosemineum, Gymnocalycium, Microsemineum, Trichomosemineum a Muscosemineum, popisy podrodů uvádí podle Schütze. Hlavní část knihy je sestavena právě podle podrodů kde pak najdeme seřazená dle abecedy jména taxonů tak jak je autor uznává, druhy a podruhy (variety již nejsou uváděny). Protože jde o pojetí spíše botanické, uvedu zde některé zajímavosti, které však nebudu všechny zařazovat do mojí práce o rodu Gymnocalycium, aby pak nebylo u jednotlivých taxonů příliš mnoho možných kombinací. Autorem uznané taxony zde uvádím jako tučně vysazené:
Macrosemineum: Gymn. angelae vedeno jako samostatný druh; Gymn. denudatum se synonymem Gymn. megalothelos (proč ne? – můžeme snad něco namítat?) a synonymy ssp. angulatum, necopinum a megalothelos ssp. prestleanum. Gymn. buenekeri je pak vedeno jako Gymn. horstii ssp. buenekeri (Swales) Braun & Hofacker. Zajímavá je část o Gymn. hyptiacanthum s dalšími poddruhy Gymn. hyptiacanthum ssp. netrelianum (Monville ex Labouret) Meregalli a Gymn. hyptiacanthum ssp. uruguayense (Arech.) Meregalli (se synonymy Gymn. artigas a Gymn. melanocarpum), a roseiflorum je prostě růžově kvetoucí forma. Mapka výskytu, která v podstatě kopíruje Uruguay, naznačuje výskyt ssp. hyptiacanthum na jihu, ssp. uruguayense na severu, ssp. netrelianum na východě a "melanocarpum" na západě. Zeptáte se na Gymn. leeanum? To najdete v podrodu Gymnocalycium (Ovatisemineum), což je nám známé Gymn. schatzlianum. Gymn. paraguayense je uvedeno i se svým synonymem Gymn. fleischerianum.
Zajímavý je také pohled na podrod Gymnocalycium (Ovatisemineum). Gymn. amerhauseri se synonymy altagraciense a walteri; Gymn. baldianum se synonymy raineri, sanguiniflorum a venturianum. Gymn. erinaceum má uvedena synonyma gaponii, gaponii geyeri a papschii; Gymn. fischeri má synonyma Gymn. miltii a poeschlii. Gymn. borthii je poddruhem Gymn. gibbosum, tedy Gymn. gibbosum ssp. borthii (Koop ex Till) Charles, Gymn. kieslingii má synonyma Gymn. frankianum, rosae a baldianum albiflorum. Gymn. reductum ssp. leeanum (Hooker) Papsch má synonym Gymn. schatzlianum, Gymn. robustum zase Gymn. kuehhasii.
Dalším podrodem je Microsemineum, kde autor zařazuje i okruh Gymn. pflanzii, tedy nebere v úvahu podrod Pirisemineum. Gymn. cardenasianum je vedeno se svým synonymem Gymn. armatum; Gymn. castellanosii pak se synonymy Gymn. bozsingianum a armillatum. Gymn. ferocior p. Graham Charles uvádí pod pozměněným jménem Gymn. castellanosii ssp. ferocius (H.Till & Amerhauser) Charles. Gymn. horridispinum vede jako samostatný druh s poddruhem ssp. achirasense (což je daleko přijatelnější než všechno "namlátit" pod Gymn. monvillei), pro Gymn. hossei jednoduše uvádí synonyma Gymn. mazanense, nidulans a weissianum (jednou k tomu asi muselo dojít), pro Gymn. monvillei synonyma Gymn. brachyanthum, multiflorum, schuetzianum a grandiflorum. Gymn. mostii ssp. valničekianum má pro zajímavost synonyma Gymn. immemoratum, prochazkianum a tobuschianum. Gymn. oenanthemum, teď se držte, má synonyma Gymn. ambatoense, carminanthum a tillianum. Gymn. pflanzii má synonyma dorisiae, chuquisacanum, izozogsii, lagunillasense a marquezii; Gymn. pflanzii ssp. zegarrae má pak synonyma millaresii a riograndense, zatímco Gymn. pflanzii ssp. argentinense H.Till & W. Till ponechává jako platný poddruh. Gymn. pugionacanthum má pak synonyma Gymn. catamarcense a taxony schmidianum a acinacispinum. Gymn. rhodantherum má synonyma guanchinense, acorrugatum a coloradense, Gymn. ritterianum má pak synonyma acentracanthum a jochumii.
Výčet taxonů podrodu Trichomosemineum je nevelký. Gymn. bodenbenderianum má svá synonyma Gymn. piltziorum, riojense a occultum; Gymn. ochoterenae má synonyma herbsthoferianum, intertextum a vatteri. Gymn. quehlianum má synonyma stellatum (to jinak dopadnout nemohlo) a obductum (no to jim v Rakousku musí naskakovat husí kůže). Ještě je uznáno Gymn. ragonesei – a je to.
Posledním zde uvedeným podrodem je Muscosemineum. Gymn. anisitsii ssp. damsii má synonyma joossensianum, multiproliferum a evae; Gymn. matoense je zde uvedeno jako Gymn. marsoneri ssp. matoense (Buining & Brederoo) Braun & Esteves; Gymn. megatae pak také jako poddruh – Gymn. marsoneri ssp. megatae (Y.Ito) G. Charles se synonymy onychacanthum, tudae, hamatum, pseudomalacocarpus ( podle obrázků a podle míst výskytu si však nejsem jist, zda p. Graham Charles pod Gymn. pseudomalacocarpus neřadí i Gymn. eytianum) a dokonce anisitsii holdii; Gymn. stenopleurum se synonymy friedrichii a představte si i anisitsii volkeri.
Závěrem p. Charles uvádí nejistá jména, kam podlě něj patří taxony hybopleurum, leptanthum, mucidum, parvulum, platense, rauschii, stuckertii a terweemeanum.
Kniha je zcela výtečně vybavena barevnými snímky rostlin, kopiemi historických obrázků rostlin, záběry z přírody a mapkami výskytu. Graham Charles všechna tato naleziště procestoval. Celkový pohled na rod a počet známých druhů rod podstatně zjednodušuje, no rakouským gymnofilům, zvláště pak přestárlému vedení, musí naskakovat husí kůže i na zádech. Pro botanicky uvažujícího pěstitele jistě velice přijatelný přístup, ovšem na druhé straně si nedovedu představit, že bych mohl sprašovat ambatoense s carminanthum nebo riograndense s millaresii To by tedy k ničemu dobrému nevedlo. Materiální provedení a grafická úprava zvyšují hodnotu díla a pro čtenáře, který umí i jen základy angličtiny, mohu knihu vřele doporučit. I váha knihy je přijatelná, takže ji lze prohlížet a studovat i v leže, což mohou přivítat gymnofilové vyššího věku s poněkud ojetými oudy potřebujíc ležet na otomanu a jedním okem číst a druhým okem sledovat televizi nebo video.
Kniha svým technickým provedením silně připomíná rakouský čtvrtletník Gymnocalycium, jen zde jde o poctivou vazbu, komplexně zahrnující taxony rodu na úrovni druhů a poddruhů z pohledu botanika bez obchodních vlivů, postrádajícího zveřejňování zvrácených a na hlavu postavených nápadů.
Autor knihy Graham Charles spolupracuje s mnoha gymnofily i na evropském kontinentu, tak v knize najdeme 23 snímků Berchta, 27 Schadlicha, 8 Gerloffa, 20 Meregalliho; snímků krajinek je 61, map 114, historických obrázků z původní literatury je 38.
Knihu lze objednat u Petra Koupelky, Olomouc.