KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

Alberto Vojtěch Frič a vůbec kaktusy ve filatelii

Ivan Milt
Pohlednice s A.V. Fričem

Pohlednice s A.V. Fričem

Pohlednice s A.V. Fričem

Obr. 1 až 3: Pohlednice s A.V. Fričem ze sbírky Jiřího Vochozky s jeho laskavým svolením.

Vydání výplatních známek České pošty

Vydání výplatních známek České pošty

Vydání výplatních známek České pošty

Obr. 4 až 6: Vydání výplatních známek České pošty 13.9.2006, první vydání známek s kaktusy v emisní historii České pošty. Tiskové listy po 50 kusech, známky 7,50 s prvním obrázkem Gymnocalycium denudatum cv Jan Šuba a 7,50 s obrázkem Obregonia denegrii, na tiskovém listu jsou tištěny oba obrázky střídavě. Druhý tiskový list také 50 kusový je se známkami v hodnotě 10 Kč s obrázky Astrophytum asterias a Cintia knižei. Jde tedy o 4 známky s kaktusy které mají vztah k českým kaktusářům: Gymnocalycium denudatum cv Jan Šuba pojmenované po olomouckém pěstiteli Janu Šubovi z Týnečka, Obregonia denegrii nalezená a pojmenovaná A.V. Fričem, Astrophytum asterias znovuobjevené A.V. Fričem, a Cintia knižei nalezená českým kaktusářem Karlem Knížetem žijícím v Peru a na jeho počest ji popsal Jan Říha. České známky lze objednávat na www.cpost.cz, pak klik na „Filatelie“. Jsou k mání ještě známky 7,50, desetikorunové jsou již vyprodány.

Výplatní známka o hodnotě 10,- Kč s portrétem Alberto Vojtěcha Friče

Obr. 7: Výplatní známka o hodnotě 10,- Kč s portrétem Alberto Vojtěcha Friče, v pozadí mapa Paraguaye, známka vydaná ke 130. Výročí narození českého cestovatele a pěstitele kaktusů. Výtvarný návrh Jan Kavan. Tiskový list čítá 50 ks známek.

obálka prvního dne vydání

Obr 8: totéž vydání jako obr 7 – obálka prvního dne vydání, tzv. FDC. Na slavnostním uvedení známky do oběhu byl účasten i vnuk A.V. Friče, který přiletěl z Paraguaye.

nálepní list s příležitostnými razítky
Obr 9: totéž jako obr 7 – nálepní list s příležitostnými razítky.

Maďarská známka s Gymnocalycium mihanovichii rubra
Obr 10: Maďarská známka s Gymnocalycium mihanovichii rubra.

Vydání pošty USA – soutisk 4 známek s kaktusy
Obr 11: Vydání pošty USA – soutisk 4 známek s kaktusy.

Vydání pošty USA – aršík Sonorská poušť

Obr 12: Vydání pošty USA – aršík Sonorská poušť, 9 známek v hodnotě á 33 centů. Známky jsou již samolepící bez potřeby olizování, na druhé straně je již velmi obtížné takové jednou již na dopis nalepené známky odlepit a je lepší je vystřihnout i s papírem obálky a ponechat je na tzv. výstřižcích.

Výstřižek dopisu se známkou 33 centů
Obr 13: Výstřižek dopisu se známkou 33 centů z vydání uvedeného u obr 12.

Tiskový list A.V.Frič známka 10 Kč, tedy 50 ks
Obr 14: Tiskový list A.V.Frič známka 10 Kč, tedy 50 ks

Tiskový list 50 ks známek Kaktusy v hodnotě 7,50 Kč rok vydání 2006
Obr 15: Tiskový list 50 ks známek Kaktusy v hodnotě 7,50 Kč rok vydání 2006

Vila Božinka, foto Petr Koupelka
Obr 16: Vila Božinka, foto Petr Koupelka

Vila Božinka, foto Petr Koupelka
Obr 17: Vila Božinka, foto Petr Koupelka

Melocactus communis, ostrovy Turks and Caicos
Obr. 18: Melocactus communis, ostrovy Turks and Caicos. Vlevo známka ze série vydané roku 1967, vpravo vydání ze série z roku 1926. Samotné ostrovy Turks jsou po tomto kaktusu pojmenovány, protože Melocactus communis připomínal hlavu Turka s fezem (červené cefálium)