KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

Zajímavý nález

V Nasobůrkách u Litovle bydlím od roku 1977 a kdo mne zná jako kaktusáře před tímto rokem ví, že mé bydliště bylo v Olomouci na Nových Sadech v ulici Jakoubka ze Stříbra, kde můj děd postavil roku 1932 dům. Několikrát zde v Nasobůrkách jsem vzpomínal, že jsem kdysi vlastnil pohlednici Villy Božínky i s podpisem A.V.Friče, ale ne a ne ji najít. Pomalu jsem se začínal domnívat, že jsem ji ve slabé chvilce někomu prodal za mrzký peníz, ale minulý týden jsem tento sběratelský skvost opět nalezl úplně náhodou v obálce ještě s fotografiemi ing. Františka Pažouta a Ferdinanda Plesníka ml. pro Fričiany. Moje nadšení je nevýslovné.

Na přední straně pohlednice je Villa Božínka (manželka poznamenala "Ten měl krásnou vilu!") a řady a řady pařenišť. Když jedu k manželům Kokorovým do Lanškrouna, musím obdivovat to množství kaktusů. Ale zde! Dovede si někdo představit, jak musel být A.V. Frič pracovitý, všechen tento pichlavý ráj obhospodařit. Ještě je vidět za vilou, jak se kouří z komína. Podle rozkvetlých stromů lze soudit, že je snímek pořízen brzy zjara.

Přední strana pohlednice

Zadní strana: Pohled je adresován panu Martínkovi do Olomouce – Povl, odesláno 15.IX.33. Text "Potřebuji semena damsii ne rostliny ale ať za mnou přijedou podívat Frič". Vlevo dole je natištěn text:

Jardin expérimental d´ acclimatisation
A. V. F R I Č , P R A H A
Smíchov 148 – Košíře – Villa Božínka telef. 44789
Zadní strana pohlednice

Že byli A.V.Frič a p. řídící Martínek přátelé, víme. A.V. Frič také pojmenoval jeden ze svých chamaecereusů "Kantor Martínek", který ještě najdeme ve specializovaných sbírkách. P. Martínek byl učitelen na škole v Olomouci – Povlu (pěšky je to sotva 1 km z ulice Jakoubka ze Stříbra), škola je v provozu dodnes. A kde jsem přišel k tomuto pohledu? Můj praděd Ferdinand Plesník st. bydlel s naší rodinou právě v ulici Jakoubka ze Stříbra na Nových Sadech a před válkou se mu asi tento pohled podařilo získat od pana Martínka, se kterým se jako kaktusář také přátelil. Praděd Ferdinand Plesník zemřel na podzim roku 1952 a ještě mne prý stačil vozit v kočárku kolem pařenišť s kaktusy. Asi mne již tehdy tímto koníčkem nakazil. Ještě v mých školních letech jsme kaktusy po pradědovi každýn rokem stěhovali ven ze sklepa na zahradu.

Nyní již budu tento klenot lépe opatrovat. Stojí to zato.

© Ivan Milt, Nasobůrky