KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Činnost klubu 

ZÁJEZD 22.6.2002 - OSTRAVSKO

Na návštěvě u pana Žídka

Na návštěvě u pana Potyky

Na návštěvě u pana Kupčáka
 

Na návštěvě u pana Šlezingera