KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Činnost klubu 

Členská schůze 4.3.2017 – přednáška Ing. Jaroslav Šnicer

Členská schůze 4.3.2017 – přednáška Ing. Jaroslav Šnicer Členská schůze 4.3.2017 – přednáška Ing. Jaroslav Šnicer
Členská schůze 4.3.2017 – přednáška Ing. Jaroslav Šnicer Členská schůze 4.3.2017 – přednáška Ing. Jaroslav Šnicer

Foto Ivan Milt