KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ZPRAVODAJ OLOMOUCKÝCH KAKTUSÁŘŮ

č.1, KK OLOMOUC, 15.01.2007

ÚVOD

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje olomouckých kaktusářů, který by měl být náhradou za Informátor KK Olomouc. Věřím, že Vám v tomto zpravodaji sdělíme všechno co KK Olomouc plánuje, a že i Vy přispějete svými poznatky, postřehy a náměty.
Zpravodaj olomouckých kaktusářů by měl být zejména komunikačním pojítkem mezi členy a výborem KK Olomouc, a to hlavně z toho důvodu, že ne všichni mají přístup na internet. Je jenom na Vás jak často Zpravodaj bude vycházet, neboť jen Vy a výbor KK Olomouc budete naplňovat jeho obsah.
Sám za sebe bych si přál, aby nezůstalo jenom u pokusů a Zpravodaj byl součástí našeho klubového života, tak jako jsou dnes naše internetové stránky.

Ing. Michal Rec, předseda

ZPRÁVA ZA ROK 2006

V roce 2006 se uskutečnilo sedm schůzek v klubovně VSMO, jejichž náplní byly zejména zajímavé přednášky našich předních kaktusářů, a to jak z Jižní tak i Severní Ameriky.
8.-11.6.2006 se uskutečnila výstava kaktusů v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc, kterou shlédlo téměř 300 návštěvníků platících a téměř 200 návštěvníků zdarma v rámci muzejní noci. Výstava byla velmi úspěšná a někteří prodejci rostlin museli v průběhu víkendu navážet další rostliny k prodeji, jelikož bylo vyprodáno.
V roce 2006 se již tradičně uskutečnily dva zájezdy za sbírkami po krajích českých. První byl na akci „ Kaktusy v Pobeskydí“ a druhý třídenní byl maratonem po sbírkách v Plzni. Součástí Plzeňské expedice byla také návštěva pivovaru a pivovarského muzea ( viz. foto 1 a 2 ). U kaktusářů v Plzni byly k vidění nádherné a rozsáhlé sbírky se spoustou skvělých rostlin a to zejména z Jižní Ameriky.

Zájezd Plzeň 2006
Zájezd Plzeň 2006

Program zájezdu nebyl jen o kaktusech
Program zájezdu nebyl jen o kaktusech

V rámci návštěvy sbírek našich členů se uskutečnily třikrát „Dny otevřených dveří“ u přátel Milta a Šibala v Nasobůrkách, Kryštofka v Dolanech a Šímy v Olomouci. Závěr roku jsme ukončili Mikuláškou s promítáním fotek členů.

PLÁN NA ROK 2007

10.02.2007 - přednáška – Zdeněk Vaško - USA
10.03.2007 - přednáška – MUDr. Roman Staník (Chile, Argentina)
07.04.2007 - přednáška – Ivan Milt – povídání o kaktusech
05.05.2007 - přednáška – bude upřesněno
19.05.2007 - „Dny otevřených dveří“ Ivan Milt, František Šibal – Nasobůrky
09.06.2007 - „Dny otevřených dveří“ Rostislav Kryštofek - Dolany
14.-17.06.2007 - výstava KK Olomouc v atriu VMO
23.06.2007 - zájezd Přerov a okolí (cena 150,- Kč – zaplatit nejpozději do konce dubna)
červenec - velký zájezd
06.10.2007 - přednáška – bude upřesněno
03.11.2007 - přednáška – bude upřesněno
01.12.2007 - Mikulášská nadílka

KONTAKTY

KK Olomouc, Kaktusářská sekce VSMO, nám. Republiky 5, 771 00 Olomouc

kaktusy.olomouc@carciton.cz, www.carciton.cz/kaktusy

Výbor:

Předseda - Ing.Michal Rec, Dr. Hrubého 3, 785 01 Šternberk, tel. 603489591
Místopředseda - Jiří Doležal
Jednatel - Václav Janský
Hospodář - Ing. Vladimír Svoboda
Knihovna - Rostislav Kryštofek
Členové výboru - Ing. Josef Tichý, Petr Sojka