KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD IV. - TRICHOMOSEMINEUM Schütz

Rostliny menší až střední, nepřesahující 15 cm v průměru, velmi ploché, zpravidla jednotlivé. Plody kuželovité nebo kyjovité, praskají svisle. Semena až 1 mm v průměru, někdy i přesahující 1 mm, mušlovitého, kloboučkovitého tvaru, polokulovité, stlačené, směrem k arillu rozšířené. Testa světle až tmavě hnědá, okrově hnědá až červenohnědá, vysoce lesklá, jakoby nalakovaná. Arillus velmi výrazný, nápadný, většinou světlý. Hilum bazální, oválné.

Plants littler to middle sized, not over 15 cm in diam., very flat, as a rule single. Fruits cone- or cudgel-shaped, lengthwise bursting. Seeds to 1 mm in diam., sometime over 1 mm, shell- or hat-shaped, half-globular, pressed, directing to arillus broadened. Testa light to dark brown, ochre brown to redbrown, high shiny, like lacquered. Arillus very striking, conspicuous, mostly light. Hilem basal, round.

Species typica: Gymnocalycium stellatum Spegazzini

Domovina: Argentina – Cordoba, La Rioja, Catamarca, Tucuman, San Juan, San Luis.

var. minimum (Pažout) Strong

Další druhy:
Gymnocalycium quehlianum (Haage jr.) Berger
var. zanthnerianum Schick
var. rolfianum Schick
var. albispinum Bozsing
var. flavispinum Bozsing
var. kleinianum Knoll nom. nud.
var. rinconada Bozsing nom. nud.
Gymnocalycium bodenbenderianum (Hoss. ex Berger) Backbg.
Gymnocalycium intertextum Backeberg ex Till
var. moserianum (Schütz) Milt
var. intermedium Piltz & Till
Gymnocalycium ochoterenai Backbg.
var. polygonum Backbg.
var. tenuispinum Backbg.
var. variispinum Backbg.
var. cinereum Backbg.
var. scoparium Till & Neuhuber
ssp. herbsthoferianum Till & Neuhuber
Gymnocalycium vatteri Buining
var. altautinense Papsch
Gymnocalycium occultum Frič ex Schütz
Gymnocalycium triacanthum Backbg.
Gymnocalycium ragonesei Castellanos
Gymnocalycium pseudoragonesii nom. nud.
Gymnocalycium obductum Piltz
Gymnocalycium platygonum (Schütz ex Till & W. Till) I. Milt
Gymnocalycium piltziorum (Schütz ex Till & W. Till) I. Milt
Gymnocalycium riojense Frič ex Pažout
var. guthianum Till & W. Till
var. pipanacoense Till & W. Till
ssp. kozelskyanum Schütz ex Till & W. Till
ssp. kozelskyanum var. mirandaense Till & W. Till
ssp. kozelskyanum var. sanjuanense Till & W. Till
ssp. paucispinum Backbg. ex Till & W. Till
ssp. paucispinum var. guasayanense Strigl
ssp. vertongenii Amerh.
Gymnocalycium knollii nom. nud.

Text a obrázky budou postupně doplňovány
Text and pictures will be added with a time

Copyright Ivan Milt
gymno.miltii@volny.cz