KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD V. - MUSCOSEMINEUM Schütz

Rostliny různé velikosti i tvaru, některé taxony jsou malé, jiné mají až 30 cm v průměru, některé jsou ploché, jiné ve stáří sloupovité, většinou neodnožující. Plody kyjovité, podélně se otevírající. Semeno 1 mm v průměru, kulovité, testa světle hnědá, matná, jakoby obalená kakaovým práškem, hilum malé, arillus nevýrazný.
Podrod Muscosemineum byl dlouho rozdělen na dvě skupiny. Je zde ale mnoho přechodných forem, které kvetou v rámci jednoho taxonu z vrcholu nebo též z boku (Gymn. mihanovichii, Gymn. schickendantzii). Proto necháváme pouze podrod Muscosemineum jako celek, což bude jednodušší a mnohem praktičtější a navíc zde není tolik druhů, aby bylo nutné podrod dělit.

Plants of various size, some taxa are little, the others have to 30 cm in diameter, some are flat, the others columnar in age, mostly not offspringing. Fruits cudgel-like, lengthwise bursting. Seed 1 mm in diam, globular, testa light brown, dull, like if overpacked with cacao powder, hilum little, arillus not striking.
The subgenus Muscosemineum has been long time divided into two series. However, there are many transient forms inside one taxon which flower from the top and also from the side of the plant (Gymn. mihanovichii, Gymn. schickendantzii). Therefore I let only the subgenus Muscosemineum itself, it will be much more easy and there is not so big number of taxa here to have to be divided into some groups.

Species typica: Gymnocalycium mihanovichii (Frič & Gürke) Br. & R.

Domovina: Argentina, Cordoba, La Rioja, Catamarca, Tucuman, San Juan; Paraguay; jihovýchodní Bolívie.

var. albiflorum Pažout ex Milt
var. stenogonum Frič & Pažout
var. filadelfiense Backbg.

Další druhy:
Gymnocalycium anisitsii (K. Sch.) Br. & R.
ssp. holdii Amerh.
ssp. holdii var. tucavocense Backbg. ex Till & Amerh.
ssp. volkeri Amerh.
Gymnocalycium damsii (K. Sch.) Br. & R.
ssp. evae Halda, Horáček & Milt
ssp. evae var. torulosum Backbg. ex Till & Amerh.
ssp. evae var. boosii Amerh.
ssp. evae var. rotundulum Backbg. ex Till & Amerh.
ssp. evae var. centrispinum Backbg. ex Till & Amerh.
ssp. multiproliferum (P.J. Braun) P.J. Braun & Esteves
Gymnocalycium marekiorum I. Milt
Gymnocalycium friedrichii (Werd.) Pažout
var. moserianum Pažout
var. angustostriatum Pažout ex Milt
ssp. tumaemulticostatum I. Milt
Gymnocalycium mendozaense Bercht et Schädlich
Gymnocalycium stenopleurum Ritter
Gymnocalycium joossensianum (Böd.) Br. & R.
Gymnocalycium schickendantzii (Weber) Br. & R.
var. delaetii (K. Sch.) Backbg.
var. delaetii fa. antherosacos Ritter ex Neuhuber
var. pectinatum Lambert ex Neuhuber
ssp. bergeri Neuh.
Gymnocalycium antherostele Ritter
Gymnocalycium lumbrerasense Ritter nom. nud.
Gymnocalycium michoga Frič
Gymnocalycium pungens Fleischer ex Milt
Gymnocalycium marsonerii Frič ex Y. Ito
Gymnocalycium megatae Y. Ito
var.che-guevarai I. Milt
ssp. zecheri Amerh.
Gymnocalycium tudae Y. Ito
Gymnocalycium onychacanthum Y. Ito
Gymnocalycium griseopallidum Backeberg
Gymnocalycium pseudomalacocarpus Backeberg
Gymnocalycium hamatum Ritter
Gymnocalycium eytianum Cardenas
Gymn. itatiquense
Gymnocalycium matoense Buining & Brederoo
Gymnocalycium eurypleurum Ritter ex Plesník

Text a obrázky budou postupně doplňovány
Text and pictures will be added with a time

Copyright Ivan Milt
gymno.miltii@volny.cz