KLUB KAKTUSÁŘŮ OLOMOUC
HOME PAGE EMAIL

Články a publikace

ROD GYMNOCALYCIUM
PODROD I. - GYMNOCALYCIUM

Sectio A. Gymnocalycium Schütz ex Metzing

Na základě studia starší literatury Detlev Metzing provedl v německém časopise Gymnos (9) 17, 1992, změnu členění rodu Gymnocalycium dle B. Schütze. Dle zásad priority popisu je pro rod Gymnocalycium typem Gymn. gibbosum (Haw.) Pfeiffer ex Mittler (řazený až dosud do podrodu Ovatisemineum), takže vedoucím podrodem se jménem Gymnocalycium musí být podrod právě tohoto druhu. Sekce Gymnocalycium v čele s Gymn. gibbosum a příbuznými druhy, jsou většinou velké rostliny odnožující teprve v dospělosti a to ne vždy.
Semena mají průměr kolem 1 mm, jsou kulatá nebo téměř kulatá a na jednom konci jsou jakoby useknutá. Testa je matně černá, pokrytá buď celá nebo jen částečně světlehnědým povlakem. Hilum je kruhové a je lemované arillem, který je málo výrazný.

Species typica: Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiffer ex Mittler

Domovina: Argentina, Patagonie, Cordoba.

caespitosum Frič et Fleischer
ssp. ferdinandii Halda, Malina & Milt
var. fennellii nom. nud.
var. ferox Backbg.
ssp. gastonii Halda & Milt
var. gerardii nom. nud.
var. hyptiacanthum (Lem.) Br. & R.
var. kozelskyanum nom. nud.
var. leucodictyon
var. leonense Y. Ito
var. leucacanthum K. Schum.
var. nigrum Backbg.
var. nobile (Haw.) Y. Ito
var. pseudonobile nom. nud.
var. polygonum Y. Ito
ssp. radekii Halda & Milt
ssp. radovanii Halda & Milt
var. reductum (Link) Pfeiffer ex Mittler
var. rostratum nom. nud.
var. schlumbergeri nom. nud.
var. ventanicola nom. nud.
var. kleiniamum Rausch nom. nud.

Další druhy:
Gymnocalycium chubutense (Speg.)Speg.
Gymnocalycium brachypetalum Speg.
Gymnocalycium dubniorum Halda & Milt
Gymnocalycium platense (Speg.) Br. & R.
var. ventanicola Kiesling
Gymnocalycium schroederianum V. Osten
var.gualeguaychu Kiesling nom. nud.
var. entrerios Kiesl.
var. bayense Kiesling
var. paucicostatum Kiesling
ssp. boessii Kiesling, Marchesi & Ferrari (syn.: Gymn. erolesii)
Gymnocalycium schatzlianum Strigl & W. Till
Gymnocalycium borthii Koop
var. viridis Neuh.
ssp. nogolense Neuh.
ssp. kokorii J.J.Halda & I.Milt
Gymnocalycium striglianum Jeggle & Till
var. herminae nom. nud.
ssp. aeneum Meregalli & Guglielmone
ssp. otmarii J.J.Halda & I.Milt
Gymnocalycium sibalii Halda & Milt
Gymnocalycium rauschii H. Till & W. Till ???

The subgenus I. – Gymnocalycium Schütz ex Metzing – summary
On the base of the study of the older literature D. Metzing published in the German journal Gymnos (9) 17, 1992 the change of the dividing of the genus Gymnocalycium after B. Schütz. After the base of the priority it is the type of the genus Gymnocalycium the taxon Gymn. gibbosum (Haw.) Pfeiffer ex Mittler (till that time the subgenus Ovatisemineum). The sectio Gymnocalycium with Gymn. gibbosum and the related sorts, are mostly big plants only in the age with offsprings, but not always.


Sectio B. Baldiana Buxbaum

Sekce Baldiana jsou rostliny menšího vzrůstu než rostliny sekce Gibbosa. Pro tuto sekci jsou příznačná semena střední velikosti, to jest asi 1 mm v průměru, matně černá, někdy více či méně potažená nahnědlým povlakem. Při zběžném pohledu vypadají jako malé kuličky. Pod zvětšovacím sklem můžeme pozorovat hilum, které tvoří mírnou prohloubeninu a arillus, ten je tmavý a není nikterak výrazný. Do této sekce jsou zařazeny i druhy z bývalé sekce Calochlora Schütz (Microsemineum Schütz), které mají podobná semena, hilum je okrouhlé, poměrně velké, značně vyduté dovnitř semene, černé. Semeno vypadá jakoby na konci useknuté, tedy shodné jako v celém podrodu Gymnocalycium Schütz ex Metzing a i svou velikostí patří do tohoto podrodu, než bylo dřívější zařazení do podrodu Microsemineum Schütz.

Species typica: Gymn. baldianum (Speg.) Spegazzini

Domovina: Argentina; Patagonie, Cordoba, Salta, La Rioja, San Luis.

var. venturii (Frič) Till
var. albiflorum Bercht
var. raineri (Till) Milt
var. schreiteri (Till) Milt

Další druhy:
Gymn. marianae Perea, Ferrari, Las Peňas et Kiesling
Gymn. sanguiniflorum (Werd.) Dölz
Gymn. ponomarevae Gapon et Neuhuber
Gymn. andreae (Böd.) Backbg.
fa. švecianum Pažout ex Till
var. grandiflorum Krainz & Andreae
var. fechseri Till
var. longispinum Rausch
ssp. pabloi Neuh.
Gymn. calochlorum (Böd.) Y.Ito
var. gracilior Bozsing nom. nud.
Gymn. capillaense (Schick) Backbg.
var. gaponii (Neuh.) Milt
gaponii ssp. macrocarpum Řepka
var. mucidum Till var. nova
var. geyeri (Neuh. & Gapon) Milt
Gymn. ilseae F. Berger
Gymn. sigelianum (Schick) Berger
Gymn. sutterianum (Schick) Hosseus
ssp. dolezalii (Halda et Milt) Řepka
ssp. arachnispinum Řepka
ssp. tetraploideum Řepka
Gymn. parvulum (Speg.) Speg. ex Till
var. walteri (Till) Milt
ssp. huettneri Franz Berger
ssp. amoenum (Till) Franz Berger
ssp. agnesiae Franz Berger
Gymn. victorii Neuhuber
Gymn. meregallii L. Bercht
Gymn. leptanthum (Speg.) Speg.
Gymn. terweemeanum (Teucq ex Duusma) Borgmann & Till
Gymn. amerhauseri Till
var. rosae (Till) Milt
ssp. altagraciense Bozsing ex Till & Amerhauser
Gymn. campestre Řepka
Gymn. pinali Meregalli et Kulhánek
Gymn. uebelmannianum Rausch
Gymn. taningaense Piltz
ssp. fuschilloi Neuh.
Gymn. neuhuberi Till & W. Till
Gymn. kulhanekii Papsch
Gymn. erinaceum Lambert
Gymn. deeszianum Dölz
Gymn. kieslingii Ferrari
var. alboareolatum Ferrari
ssp. castaneum (Ferrari) Slaba
ssp. frankianum (Rausch ex Till & Amerhauser) Slaba
Gymn. carolinense (Neuh.) Neuh.
ssp. fedjukinii Gapon et Neuhuber
ssp. ludwigii Neuh.
var. eltrebolense Neuh.
Gymn. berchtii Neuhuber
var. nataliae (Neuh.) Milt
Gymn. poeschlii Neuhuber
Gymn. morroense Tomáš Kulhánek et al.
Gymn. sanluisense Neuhuber
Gymn. kroenleinii Kiesling, Rausch & Ferrari
ssp. funettae Meregalli
Gymn. lukasikii Halda & Kupčák
ssp. emilii Halda & Milt
Gymn. kuehhasii Neuh. Et Sperling
ssp. corneuspinum Sperling et Strub
ssp. incurvatispinum Sperling et Strub
Gymn. miltii Halda, Kupčák, Lukašík & Sladkovský
Gymn. robustum Kiesling, Ferrari & Metzing
Gymn. affine Řepka
Gymn. alenae Kulhánek
(Gymn. erolesii Neuh. & Bercht) = viz – see - Gymn. schroederianum ssp. boessii Kiesling, Merchesi & Ferrari
Gymn. fischeri Halda, Kupčák, Lukašík & Sladkovský
ssp. suyuquense Berger
Taxony na úrovních poddruhů, variet a forem budou uvedeny a diskutovány u příslušných druhů.

Subgenus I Gymnocalycium, sectio B. Baldiana Buxb. – summary:
The sectio Baldiana are the plants with smaller growing than the plants of the sectio Gibbosa. Seeds of the middle size are peculiar for this sectio; it is about 1 mm in diameter, they are dull black, sometime more or less covered with brownish coating. We can see under the magnifying glass the hilum which makes slight depression and the arillus, it is dark and it is not too striking. The sorts of the past sectio Calochlora Schütz (subgenus Microsemineum Schütz) are rowed here, which have the similar seeds, the hilum is round, rather big, very hollow inside the seeds. Seed looks like cut at the end and even with its size belongs into this subgenus.
Species typica: Gymn. baldianum (Speg.) Speg.
The homeland: Argentina – Patagonia, Cordoba, Salta, La Rioja, San Luis.
The other sorts: see the Czech text. The other taxons with the level of the subspecies or variety will be mentioned and discussed at the sorts.


Sectio C. Lafaldensia Schütz

Rostliny malého vzrůstu, tvořící hojně odnože a tím celé trsy rostlin s jednotlivými hlavami do 2 – 3 cm.

Species typica: Gymn. lafaldense Vaupel.

Domovina: Argentina, provincie Cordoba.

Další druhy:
Gymn. bruchii (Speg.) Hosseus
var. albispinum (Backbg.) Milt
var. glaucum Neuhuber
var. brigittae Piltz
var. papschii (Till) Milt
ssp. pawlovskyi Neuh.
ssp. susannae Neuh.
ssp. lacumbrense Neuh.
ssp. shimadae Neuh.
ssp. cumbresitense Neuh.
ssp. renatae Neuh.
ssp. melojeri Neuh.
var. rubroalabastrum Neuh.
ssp. maznetteri (Rausch) Neuh.
ssp. elegans Neuh.
ssp. implexum Neuh.
ssp. multicostatum Neuh.
ssp. atroviride Neuh.
ssp. deminii Gapon et Neuhuber
Gymn. gertii Gapon et Shelkunova
ssp. evelyniae Neuhuber et Gapon

Text a fotografie budou průběžně doplňovány
Text and photos will be added with a time

Copyright Ivan Milt
gymno.miltii@volny.cz